Home » Tag Archives: kontemplasi peradaban

Tag Archives: kontemplasi peradaban

June, 2013

  • 12 June

    Pelempar

    Ada seorang ibu muda yang pagi-pagi sudah marah-marah. Pagi itu, ia mengurus anak-anaknya untuk siap-siap sekolah (memandikan anak, membantu mengenakan pakaian seragam, menyiapkan makanan) sembari mendengar berita tentang korupsi dan pembunuhan di stasiun TV swasta. Ia pun kemrungsung (tergesa-gesa) dan seolah-olah berkejar-kejaran dengan waktu. Ketika ibu itu siap menghantar ke sekolah tepat di muka jalan hendak memasuki jalan protokol, tiba-tiba …